Resmi Gazete’de yayımlandı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 18 yönetmelikte değişiklik yaptı

DrEMEL

Global Mod
Global Mod
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ulaştırma kesimine yönelik 18 yönetmelikte değişikliğe gitti.

“Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, “Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere Ait Memleketler arası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, “Kıyı Tesislerine İşletme Müsaadesi Verilmesine Ait Yol ve Asıllar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, “Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, “Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, “Çok yavaşça Hava Araçları ile Ticari Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in de ortalarında bulunduğu 18 yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

ARTIK İMZA SİRKÜLERİ ARANMAYACAK

Bürokrasinin azaltılması amaçlanan değişikliklere bakılırsa, yetki evrakı almak yahut yenilemek üzere birtakım durumlarda Bakanlığa verilmesi mecburî evraklar içinden “noterden onaylı imza sirküleri” ibaresi çıkarıldı. Bu evrak yerine “yetkili olduklarına dair sicil tasdiknamesi” verilmesi kâfi olacak.

Kimi durumlarda da “imza sirküleri” verilmesi kuralı kaldırılarak, yerine “sicil tasdiknamesi” şartı getirildi.
 
Üst