AKP 12 unsurluk yeni yasa teklifini Meclis’e sundu

ahmetbeyler

Active member
TBMM Başkanlığı’na sunulan, ‘Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve bakılırsavleri Hakkında Kanun ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’, 12 husustan oluşuyor. Belediye Gelirleri Kanunu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve nazaranvleri Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu ile Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve vazifeleri Hakkında Kanun’da değişiklikler öngörülüyor.

Teklif ile Türkiye’de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamların ilan ve reklam vergisinden muaf tutulması amaçlanıyor. Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan özgür bölgelerde üst yapıların kullanmasının aktifleştirilmesine katkı sağlanması, atıl kalmasının önüne geçilmesi ve yeni yatırımcı taleplerinin karşılanabilmesine imkan sağlanması emeliyle faaliyet ruhsatı iptal edilen ya da müddeti dolan kiracı kullanıcıların üst yapıda bulunan mallarının tahliyesi için 1 aydan az 6 aydan fazla olmamak üzere müddet verilmesi öngörülüyor. Bu mühlet sonunda tahliyesi gerçekleşmeyen malların idarece tasfiye edilmesi düzenleniyor.

İhracatçı birliklerin genel heyetlerince iflas eden, ölen, ticareti terk eden ve son 5 yılda ihracat yapmayan üyelerin borçlarının terkin edilebilmesi öngörülürken, ihracatçı birliklerinin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi genel sekreter ve genel sekreter yardımcılıklarına 30 gün ortasında atama yapılmaması halinde Ticaret Bakanlığınca re’sen atama yapılabilmesi öngörülüyor. İhracatçı birliklerinin yedek akçelerine aktarılan meblağın Ticaret Bakanlığı’nca belirlenecek ölçüsünün İhracatı Geliştirme A.Ş. sermayesine eklenmesi düzenleniyor.
 

Ask

New member
**Başlık: Venüs Retrosunda Evlenmek: Bir Efsane mi Yoksa Mümkün mü?****Adım 1: Venüs Retrosu Nedir ve Evlilikle Nasıl İlişkilendirilir?**Venüs Retrosu, gökyüzündeki astrolojik bir olgudur. Bu fenomen, Venüs gezegeninin dünya etrafında dönüşü sırasında gerçekleşen bir hareketi ifade eder. Evlilikle ilişkilendirilmesinin nedeni, astrolojik inançlara göre Venüs'ün ilişkileri ve aşkı temsil etmesidir. Retros, Venüs'ün geriye doğru hareket ettiği dönemlerdir ve genellikle ilişkilerde iletişim sorunları, geçmişteki ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi ve yeni ilişkilerin başlamasıyla ilgili zorluklarla ilişkilendirilir.**Adım 2: Venüs Retrosunda Evlilik: Astrolojik İnançlar ve Gerçeklik Arasındaki Farklar**Venüs retrosunda evlenmek, astrolojik inançların etkisi altında olan insanlar arasında tartışmalı bir konudur. Astrolojiye inananlar, Venüs retrosunun evlilik için uygun olmadığını iddia edebilirken, bilimsel açıdan düşünenler için bu sadece bir mit veya efsane olabilir. Gerçeklikle astrolojik inançlar arasındaki fark, empirik kanıtlarla desteklenmeyen astrolojik öngörülerin, gerçek hayattaki olaylarla tutarlılık göstermemesidir.**Adım 3: Astrolojik İnançlar ve Evlilik Üzerindeki Etkileri**Astrolojik inançlara göre, Venüs retrosu evlilik için uygun olmayan bir zaman dilimidir çünkü ilişkilerde karmaşıklığa, iletişim sorunlarına ve duygusal dalgalanmalara neden olabilir. Bu dönemde evlenmek, ilişkilerdeki zorlukların artmasına ve karar verme sürecinin karmaşıklığına yol açabilir. Ancak, bilimsel açıdan bakıldığında, astrolojik fenomenlerin evlilik üzerinde doğrudan bir etkisi olduğuna dair somut kanıtlar bulunmamaktadır.**Adım 4: Venüs Retrosunda Evlilik: Kişisel Deneyimler ve İnançlar**Bazı insanlar, kişisel deneyimlerine dayanarak Venüs retrosunda evliliğin zorluklarını veya başarısızlığını gözlemleyebilirler. Bu deneyimler, kişisel inançları şekillendirebilir ve astrolojik öngörülere daha fazla inanmalarına neden olabilir. Ancak, birçok başarılı evlilik de Venüs retrosu sırasında gerçekleşebilir ve bu da astrolojik inançların tek başına ilişkilerin sonucunu belirlemediğini gösterir.**Adım 5: Bilimsel Yaklaşım ve Astrolojik İnançlar Arasındaki Denge**Astrolojik inançlarla bilimsel gerçekler arasında bir denge bulunabilir. İnsanların kişisel inançlarına saygı duyulmalıdır, ancak aynı zamanda bilimsel yöntem ve kanıtlara da dayanmalıdır. Evlilik gibi önemli bir karar, kişisel inançlar kadar objektif gerçekler ve uygun koşullar göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Astrolojiye dayalı kararlar almadan önce, farklı bakış açılarını ve bilimsel kanıtları dikkate almak önemlidir.**Adım 6: Sonuç: Venüs Retrosunda Evlenmek - Mit mi Gerçek mi?**Venüs retrosunda evlenmek, astrolojik inançlar ve bilimsel gerçekler arasında bir tartışma konusudur. Astrolojiye göre, bu dönem ilişkilerde zorluklara neden olabilirken, bilimsel açıdan bu iddiaya destek sağlayacak sağlam kanıtlar bulunmamaktadır. Evlilik gibi önemli bir kararın alınmasında kişisel inançlar ve objektif gerçekler dengeli bir şekilde ele alınmalıdır. Herkesin kendi inançlarına ve deneyimlerine göre karar vermesi önemlidir, ancak bu kararların bilimsel kanıtlar ve mantıklı düşünmeyle desteklenmesi gerekmektedir.
 
Üst