sağlık istatistik

  1. I

    Sağlık Alanında Meta Analizi

    Sağlık alanında gerçekleştirilen bilimsel araştırmalarında meta analizi yeni yeni kullanılmaya başlanılıyor ve gün geçtikçe yaygınlaşıyor. İstatistik merkezleri, bu tür veri analizi konularında danışmanlık hizmeti de sunmaktadırlar. İstatistik Merkezinde meta analizini uygulamak için CMA...
Üst